กลับหน้าหลัก
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่
33/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทร.,โทรสาร 039-494288
กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์