สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่
33/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทร.,โทรสาร 039-494288
ติดต่อ   Webmaster Cht_thamai@doae.go.th
กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกร
ณ์