รายงานการประชุม ปี 2560

ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

ครั้งที่4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

ครั้งที่5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ครั้งที่6/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่
33/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทร.,โทรสาร 039-494288
ติดต่อ   Webmaster Cht_thamai@doae.go.th
กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกร
ณ์