เมนูหลัก
ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2564

 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน
1
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่
33/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทร.,โทรสาร 039-494288
กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์